Detholiad o waith blaenorol Marika Fusser

Cliciwch ar yr eicon ar y chwith am ragor o fanylion.

linkYmchwil cludiant cymunedol Dyffryn Nantlle
linkTrefnu arddangosfa a thrafodaeth 'Cymunedau Dwyieithog y Byd' ar ran Canolfan ESRC dros Ymchwil i Ddwyieithrwydd ym Mhrifysgol Bangor
linkRheoli prosiect Cynnyrch Llŷn dros dro
linkHwyluso cyfarfodydd amrywiol gyda Rhwydwaith Hwyluswyr Gwynedd; cadeirydd y Rhwydwaith 2010-2012
linkCydlynu cynhyrchiad y llyfryn Planning for Gypsy and Traveller Caravan Sites, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru
linkCydlynu ymgyrch Cymdeithas y Cymod i ddi-filitareiddio Cymru
linkGolygu cylchlythyr Cymorth Cynllunio Cymru 2008-2010
linkYmchwil ar lwybrau a hanes lleol ar gyfer prosiect Tir Glas Rhostryfan
linkTrefnu cynhadledd 'Pobl yn y Parc' Cymdeithas Eryri
linkRecordio a dadansoddi iaith lafar ar gyfer prosiectau ar gyfnewid iaith ym Mhrifysgol Bangor
linkProjekt Mittelhochdeutsche Grammatik - digideiddio a dadansoddi llawysgrifau canoloesol, cydlynu gwaith y tîm lleol
linkCyfieithu Wele'n Gwawrio/Inmitten der Nacht gan Angharad Tomos i'r Almaeneg
linkCynghori ceiswyr lloches gydag Amnest Ryngwladol
linkCynghorydd Cyffredinol gyda Chyngor ar Bopeth
linkGwefeistres Cymdeithas y Cymod
linkGwefeistres Rhwydwaith Hwyluswyr Gwynedd
linkCadeirydd Rhandiroedd Groeslon
linkCynhyrchu deunyddiau dysgu ar gyfer cynghorau cymuned a thref
linkDysgu Cymraeg i Oedolion

Cliciwch yma i ddarllen CV Marika ar LinkedIn.