Mae Rhwydwaith Hwyluswyr Gwynedd bellach wedi dod i ben.

Os ydych yn chwilio am ymgynghorydd i hwyluso cyfarfod yn ardal Gwynedd, gallwch gysylltu ag un o'r unigolion a sefydliadau canlynol:

Ar gyfer hyfforddiant hwyluso gallwch gysylltu â

Ac os hoffech fod yn rhan o rwydwaith o ymarferwyr, gallwch ymuno ag un o rwydweithiau rhanbarthol Cyfranogaeth Cymru.